Polityka prywatności i ochrona danych osobowych

Administracja zasobem informacyjnym https://roofmin.com (zwana dalej Administracją) traktuje z dużym szacunkiem poufne (osobowe) informacje wszystkich osób bez wyjątku, które odwiedziły zasób informacyjny https://roofmin.com (dalej zwana Witryną). Dlatego w naszych działaniach przestrzegamy wszystkich zasad i wymagań obowiązującego ustawodawstwa Ukrainy w zakresie polityki prywatności i ochrony danych osobowych w Internecie.

Prosimy Cię, jako użytkownika zasobu informacyjnego https://roofmin.com, o zapoznanie się z niniejszą Polityką prywatności, która wskazuje, w jaki sposób Twoje dane osobowe są gromadzone, przetwarzane i przechowywane.

Gromadzenie i wykorzystywanie danych osobowych
Podczas korzystania z serwisu przez użytkownika przetwarzane są jego dane, a mianowicie:

— dane podane świadomie i dobrowolnie przez użytkownika podczas wypełniania formularza zwrotnego w Serwisie, a mianowicie: nazwa użytkownika lub pseudonim, adres e-mail oraz, w razie potrzeby, numer telefonu kontaktowego.

Za pośrednictwem formularza opinii użytkownik może zadawać pytania Administracji Witryny lub wpisywać swoje pomysły lub życzenia dotyczące informacji, które użytkownik chciałby zobaczyć w Witrynie. Jedynym celem wykorzystania informacji o użytkowniku jest przesyłanie mu odpowiedzi na jego pytania lub sugestie drogą mailową, a także rozpowszechnianie materiałów informacyjnych serwisu za uprzednią zgodą użytkownika.

— dane dotyczące statystyk odwiedzin strony. Informacje mogą zawierać połączenia, ruch, przeglądarkę użytkownika, a także datę, godzinę, czas pracy w Internecie i przebywania w Serwisie. Do takich informacji Administracja korzysta z usługi Google Analytics.

Informacje służą do wewnętrznego raportowania i generowania danych statystycznych. Umożliwia to usprawnienie i usprawnienie pracy zasobu. Takie podejście pozwala lepiej skupić się na preferencjach odwiedzających i tworzyć ciekawe treści dla użytkowników.

— Ciasteczka

Plik cookie to plik tekstowy lub pliki zawierające niewielką ilość informacji, które są wysyłane przez przeglądarkę internetową. Pliki te są przechowywane na urządzeniu użytkownika (komputerze, telefonie komórkowym lub innym urządzeniu, za pomocą którego użytkownik odwiedza Stronę).

Pliki cookie mogą być stałe lub tymczasowe. Trwałe (trwałe) pliki cookie są przechowywane na komputerze do czasu ich usunięcia przez użytkownika. A tymczasowe (lub nazywane też sesyjnymi plikami cookie) są przechowywane tylko do zamknięcia przeglądarki.

Ważne jest, aby wiedzieć:

gdy użytkownik ponownie odwiedza witrynę, dane w plikach cookie są aktualizowane;
w większości przypadków domyślna przeglądarka internetowa dopuszcza automatyczne przechowywanie plików cookies na urządzeniu użytkownika;
wyłączenie plików cookies może skutkować ograniczeniem dostępu do publikowanych materiałów i/lub wadliwym działaniem usług Serwisu.
Administracja serwisu dba o swoich użytkowników i stara się, aby pobyt w serwisie był jak najbardziej komfortowy. W tym celu konieczna jest analiza zachowań, preferencji i zainteresowań użytkownika korzystającego z plików cookies. Taka analiza pomoże Administracji poprawić doświadczenie interakcji z Witryną, określić najwygodniejszy interfejs i nawigację w Witrynie.

W ustawieniach każdej przeglądarki użytkownik może uniemożliwić wysyłanie plików Cookies lub określić konieczność każdorazowego potwierdzania wysłania. Działania te oczywiście uniemożliwią użytkownikowi rozpowszechnianie informacji o ruchu w sieci, ale jednocześnie niektóre funkcje i usługi w Witrynie mogą być niedostępne.

Administracja serwisu zbiera tylko te dane osobowe, które są świadomie i dobrowolnie podane przez użytkownika jako przedmiot danych osobowych, w celu korzystania z usług serwisu, co zgodnie z wymogami prawa stanowi zgoda podmiot danych osobowych do przetwarzania jego danych osobowych zgodnie z celem sformułowanym w niniejszej Polityce ich przetwarzania.

Interakcja strony z podmiotami trzecimi w zakresie danych osobowych
Administracja Serwisu nie przekazuje danych osobowych stronom trzecim, z wyjątkiem sytuacji, gdy takie przekazanie jest wymagane przez prawo, na żądanie podmiotu danych osobowych lub w innych przypadkach określonych w niniejszej Polityce. Administracja rozumie, że dane osobowe stanowią wartość i integralną treść, w tym osobiste prawa niemajątkowe każdej osoby, dlatego podejmuje wszelkie możliwe środki w celu ochrony danych osobowych użytkowników, dobrowolnie i świadomie przekazywanych przez tych ostatnich.

Należy zauważyć, że Witryna może zawierać linki do innych stron internetowych (wyłącznie w celach informacyjnych). Jeśli klikniesz łącze do innych stron internetowych, niniejsza Polityka nie będzie miała zastosowania do takich stron. W związku z tym zalecamy zapoznanie się z polityką prywatności i danych osobowych każdej witryny przed przekazaniem danych osobowych, dzięki którym można Cię zidentyfikować.